Carnatic Vocal Concert

Carnatic Vocal Concert

Saamagaana Sangeetha Sabha invites you all for a grand vocal concert by Vidushi Smt. Madhuvanthi Vighnaraja & Team

on July 15th 2017 at 5.30PM at  Ganesha Temple, Sahakarnagar.

Concert Details:

Vid. Madhuvanthi Vighnaraja – Vocal

Vid. Nagraj Mandya – Violin

Vid. Deepika Sreenivasan – Mridangam

Vid. Bhagya Lakshmi M Krishna – Morching

Date: Saturday July 15th 2017     Time: 5.30PM

Venue:

Ganesha Temple Premises

14th Main, A-Block, Sahakaranagar